6 Aylık Değrlendirme Toplantısı

Doğru Grup ailesi olarak, yılın ilk 6 ayını değerlendirdik.
6 Aylık Değerlendirme Toplantısı ve Yemeğinde bir araya geldik.
2021 yılı stratejik önceliklerimiz ve önümüzdeki 6 Ay beklentilerimizi ele aldık.